Dahil sa Pag-ibig N'ya

Ako'y nabago
Buhat nang tanggapin
Si Jesus sa buhay ko.
Ako'y nabago
Buhat nang si Jesus
Nanahan a puso ko.
Pag-ibig ng Diys at biyaya 
Ang sa puso ko ay gumawa
Ako'y nabago
buhat ng maghari
Si Jesus sa buhay ko.

Ang buhay ko'y maligaya
Ang buhay ko'y masay
Dahil sa kaloob ng Diyos 
Mayamang pagibig N'ya
Si Kristo an naparito
At akin Siyang tinanggap
Ako ay Kanyang nilinis
Sa salay pintawad

Lahat ng aking sala
Lahat ng pagkukulang
Lahat ay Kanyang pinawi
Dahil sa pag-ibig N'ya.

Ibig kong ipamahagi
Pag-ibig Niya sa 'tin
Upang ang lahat ng tao
Ay mabiyayaan din
Tayo ngayon ay nabubuhay
Sa bisa ng Kanyang dugo
Dugo Niyang walang sala
Sa ati'y itinubos

Lahat ng ating sala
Lahat ng pagkukulang
Lahat ay Kanyang pinawi
Dahil sa pag-ibig N'ya

 

Composed and puboished online by Jovenmarlo A. Imperio For the advancement of SAGIP-TAHANAN EDUCATIONAL MINISTRIES CONFERENCE AND WORKSHOP of POAGFI ONLINE - The Philippine Outdoor Academy of Global Frontiers Institute. www.sagiptahanan.org